Đôi nét về

NGUYỄN LÊ

"Thành lập từ 2008, Nguyễn Lê hiện là công ty chứng minh tài chính lâu đời nhất, phục vụ hơn 5000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mỗi năm."

Sứ mệnh

Trở thành công ty chứng minh tài chính chất lượng hàng đầu tại Việt Nam dẫn dắt bởi tính chuyên nghiệp và liêm chính.

TẦM NHÌN

  • Cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, đáp ứng tối đa kỳ vọng của khách hàng.
  • Ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, chất lượng cao trong từng dịch vụ.
  • Môi trường làm việc thân thiện, công bằng, chế độ đãi ngộ xứng đáng cho những nhân viên có năng lực và nhiệt huyết.
  • Đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
► Khách hàng trên hết và dịch vụ tin cậy
► Đạo đức kinh doanh và minh bạch
► Sáng tạo và cải tiến

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh Giá Khách Hàng
0987.36.36.86